Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю резуль...

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю резуль...

Міністерство освіти України

Київський технікум радіоелектроніки

 

 

 

 

 

 

Організація та планування

виробництва потококонвеєрної

лінії десяткового суматора

з корекцією результата

 

 

 

         Група 452/9

Фах 2201: “Електронно-обчислювальна техніка”

Студентка:                       Митюк О.В.

Керівник:                                Пижова А.М.


1998      Затверджено

предметною комісіею


«______»______19   р.
                                  ЗАВДАННЯДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ЕКОНОМІКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА___________________________________________________

СТУДЕНТА ( СТУДЕНТКИ ) « 4 » КУРСУ  «  452 » ГРУПИ       КИЇВСЬКОГО ТЕХНІКУМА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ______________________


П. ХОМЕНКА КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА______________________

ТЕМА ЗАВДАННЯ : СУМАТОР З КОРЕКЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ________КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯ СТУДЕНТОМ В НАСТУПНОМУ ОБ ЄМІ :

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА :

1. Загальній розділ проекту

1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу

1.2. Вихідні данні

2. Організаційний розділ проекту

2.1. Характеристики  та  економічна  ефективність

потоко- конвейєного виробництва

2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого

персоналу

3. Економічний розділ проекту

3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні

3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу

3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту

3.4. Техніко- економічні показники ділянки

 

Список літератури

Додаток: перелік елементів

2. РОЗРАХУНКОВА  ЧАСТИНА :

              3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА :

СХЕМА Е1

АРКУШ   1.

                 2.

                 3.

             ДАТА ВИДАЧІ             «________»_________________19  Р.

            СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ «________» _______________19  Р.

                             ВИКЛАДАЧ________________________________________

ЗМІСТ

 

Лист

Вступ


4

1. Загальний розділ проекту

5

1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу

5

1.2. Вихідні данні


6

2. Організаційний розділ проекту

7

2.1. Характеристики  та  економічна  ефективність

потоко- конвеєрного виробництва

7

2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

7

2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого

персоналу


 

14

3. Економічний розділ проекту

17

3.1. Розрахунок фонду заробітної платні

17

3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу

20

3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту

25

3.4. Технічно- економічні показники ділянки

 

28

Список літератури


30

Додаток: перелік елементів

 


 

 

ВСТУП

На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових відносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві, законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві підприємствами усіх форм власності.

Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів в економіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення  веде до економічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві. Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відносно заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивних інструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-командній системі.

Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності механізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринкову економіку будувати неможливо.

В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось фінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи економіки та в цілому по галузям промисловості.

Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ, збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питання приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхідно більш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку, вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень світових стандартів.

1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

 

1.1  Обгрунтування технічних вимог до виробу

1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі різних блоків обчислювальної техніки.

1.1.3. Технічні вимоги до виробу

1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу

1)     температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу пристрою, складає +10 -- + 35

2)     вологість не повинна перевищувати 40-80%

3)     перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин.

4)     Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин

1.1.3.2. Окремі технічні вимоги

1)     розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти

2)     використовується подвійна система обчислення

3)     напруга живлення дорівнює 5В

4)     рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень логічної одиниці від  2.4В до 5В.


1.2. Вхідні данні.


1) Кількість змін - 2;

2) Кількість виробів за рік – 231300 шт;

3) Відсоток браку - 0%;

4) Кількість  перерв - 2;

5) Час перерв – 2x15 хвилин;

6) Номінальний фонд часу - 257 днів;

7) Трудоміскість виконання операцій:

Взяти і відкласти плату  - 0.07 хв.

Встановити конденсатор - 0.12хв.

Встановити мікросхему  - 0.50 хв.

Групова пайка              - 1.00 хв.

Допайка та ремонт        - 1.00 хв.

Покриття лаком            - 0.5 хв.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ2.1. Характеристики та економічна  ефективність потоко-конвеєрного виробництва


Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно.

Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого виробництва.

За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, що досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більш якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок.

Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремлені кордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать