Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю резуль...

Транспортні засоби є невід’ємною частиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяє економити час.


2.2. Розрахунок параметрів конвеєру


2.2.1. Знаходження такту  потока


Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньої операції поточної смуги.

Такт розраховується за формулою ( 2.1. ).


          F зм.

t =   ___________                                      

                 N зм. зап.


( 2.1. )

  

де:

N зм. зап. - змінна программа запуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.2. ).

F зм. - Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується за формулою ( 2.4. )


                                            100

N зм. зап. = N зм. вип. * _____________

                                            100 – а


( 2.2. )


де:

а - відсоток браку і дорівнює а = 0;

N зм. вип. - змінна программа випуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою  ( 2.3. ).


                      N річ. вип.

N см. вип.  = _________________

                     F річ. * К зм.


( 2.3. )


де:

F річ. - номінальний фонд часу і дорівнює F річ. = 257 днів.


F зм. = Т зм. - t  пер.

( 2.4. )


                        231300

N см. вип.  = _________________  = 450 ( шт. )

                        257 * 2F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. )        450

t = _________  = 1

        4502.2.2. Знаходимо темп конвеєру


Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги і дорівнює кількості виробів , виготовляємих за  одиницю часу  і  розраховується за формулою ( 2.5. ).


           60 - t пот.

ТМ = _______________

                T


( 2.5. )


де:

t пот. - Час регламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці, котра розраховується за формулою ( 2.6. ).


             t пер.

t пот. = ___________

              t зм.


( 2.6. )


               30

t пот. = ___________ = 3.75

                8           60 - 3.75

ТМ = _____________ = 56.25

               12.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їх загрузки


Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою  ( 2.7. ).


                  t опер.

РМ техн. = _________

                     T


( 2.7. )де:

t опер. - норма часу на виконання операцій ( хв. ).

Коефіцієнт загрузки робочого місця розраховується за формулою ( 2.8. ).


           РМ розр.

К з = ______________

          РМ прийн.


( 2.8. )


де:

РМ розр. - розрахункова кількість робочих місць;

РМ прийн. - прийнята кількість робочих місць.

Для забеспечення рівності або кратності такту потоку операцій виконуємо їх синхронизацію і данні зводимо у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.

 

оп.

Склад операції.

Трудо-

Кіль-кість,

Загаль-на тру-

Такт, хв.

Кількість рабочих місць

Коеф-фіці-

 

 

Міст-кість,  хв.

шт.

доміст-кість, хв.

 

по розра-хунку.

прий-нята.

єнт заг-рузки.

1.

Взяти і відкласти плату.

Встановити:

2 ИМС DD1, DD2.

 

 

0.07

 

 

0.5

 

1

 

 

2

 

 

 

 

1.07

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1.07

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1.07

2.

Встановити:

2 ИМС

DD3, DD4.

 

 

0.5

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

3.

Встановити:

2 ИМС

DD5, DD6.

 

 

0.5

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

4.

Встановити:

2 ИМС

DD7, DD8.

 

 

0.5

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

5.

Встановити:

2 ИМС

DD9, DD10.

 

 

0.5

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать